RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu Strona g��wna
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
Menu

Raciborskie Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Lecznicza 7
NIP 639-000-18-83

tel. 0 32 415 20 43
tel./fax 0 32 415 36 45

e-mail:
rpi@rpi.com.pl

Firma prowadzi również działalność handlową w branży instalacyjnej - Sklep Specjalistyczny ECODOM mający w swej ofercie pełen asortyment grzejników firmy KORADO, armatury sanitarnej firm KOŁO, CERSANIT, baterii łazienkowych KFA, ORAS, piecy c.o i łazienkowych firm VAILLANT oraz JUNKERS, wodomierzy, kształtek i rur miedzianych oraz z polipropylenu.


REALIZACJE

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji nowych, remontach i modernizacjach istniejących obiektów z zakresu:

 •  dróg,
 •  mostów,
 •  budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
 •  infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola, obiekty handlowe),
 •  infrastruktury technicznej (ciepłownie, ciepłociągi, kotłownie, sieci uzbrojenia
   terenu).

Realizujemy także inwestycje specjalistyczne:

 •  sportowe (boiska, hale sportowe, baseny),
 •  służby zdrowia (szpitale, ośrodki zdrowia),
 •  ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody),
 •  zabytkowe (zamki, pałacyki),
 •  pozyskiwanie energii odnawialnej.

 

Zrealizowaliśmy m.in. takie zadania inwestycyjne:


1. drogi, mosty:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach,
 • Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ulicy Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu dogi wojewódzkiej nr 935,
 • Przebudowa i budowa układu drogowego w Rybniku (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ulicy Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowę nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców Śl., Żorskiej i Sybiraków),
 • Przebudowa wiaduktu drogowego na ul. Raciborskiej wraz z dojazdami w Rybniku,
 • Modernizacja mostu Zamkowego na Uldze w Raciborzu (na drodze wojewódzkiej nr DW919),
 • Remont drogi wojewódzkiej nr DW 917 wraz z chodnikiem w Krzanowicach,
 • Modernizacja ul. Starowiejskiej w Raciborzu,
 • Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień

 

2. obiekty służby zdrowia:

 • Termomodernizacja budynków Oddziału Chirurgii i Interny Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach,
 • Szpital Miejski w Raciborzu o kubaturze 192,31 tyś. m3 i ilości łóżek 443,
 • Modernizacja Szpitala Miejskiego w Katowicach Murcki,
 • Ośrodek Zdrowia w Kuźni Raciborskiej,
 • Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudach,
 • Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu
  Zdroju,
 • Budowa Szpitalnego Oddzaiłu Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w       Zawierciu,
 • Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpiatala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach,
 • Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła,
 • Rozbudowa obiektu szpitalnego CLO Siemianowice Śląskie.

 

3. obiekty związane z ochroną środowiska:
 • Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach,
 • Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu,
 • Budowa infrastruktury służacej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik,
 • Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Górkach Śląskich,
 • Budowa kanalizacji santarnej w miejscowości Krzanowice,
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice,
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice,
 • Wysypisko odpadów komunalnych dla miasta Raciborza,
 • Wysypisko odpadów komunalnych w Tworkowie,
 • Sieć wodociągowa w miejscowości Rudy,
 • Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowice,
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Gminie Wilkowice,
 • Stacja uzdatniania wody dla Ciepłowni Rydułtowy,
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciborzu - Inżynier Kontraktu,
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cięcinie – Inżynier Kontraktu
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Państwowego
  Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku,
 • Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu,
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwardoniu,
 • Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego,   Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa,
 • Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice - Inżynier Kontraktu,
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miedźna,
 • Przebudowa obiektów i montaż nowych urządzeń na oczyszczalni ścieków FOCH III w Knurowie,
 • Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice - rozszerzenie Projektu - Inżynier Kontraktu.
 • Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego poprzez modernizacje sieci ciepłowniczej, wymiane pomp obiegowych na magistralach, wykonanie grupowego węzła cieplnego oraz zabudowę układów pomiarowych ze zdalnym odczytem w Ciepłowni Rydułtowy.

 

4. obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską:

 • Remont Zamku Piastowskiego w Raciborzu,
 • Adaptacja Pałacyku Myśliwskiego na Centrum Konferencyjno Szkoleniowe z zapleczem restauracyjno-hotelowym w Raciborzu,
 • Roboty remontowo-konserwatorskie w Kościele św. Jana Chrzciciela w Raciborzu,
 • Modernizacja budynku przy ul. Leczniczej 7 w Raciborzu,
 • Modernizacja budynku przy ul. Basztowej 6 w Raciborzu,
 • Modernizacja dachu kościoła św. Jakuba w Raciborzu,
 • Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach,
 • Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

5. pozostałe:

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie,
 • Termomodernizacja budynku PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach,
 • Termomodernizacja wraz z kompleksową modernizacją pomieszczenia sali koncertowej budynku PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu,
 • Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR w Raciborzu - kat.IIIA wraz z płytą boiska piłkarskiego,
 • Budowa windy w budynku szkoły i w budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu,
 • Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły i internatu SOSWNiS w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym,
 • Budowa Ośrodka Integracji i Aktywności Społecznej w Rudyszwałdzie,
 • Przebudowa stadionu lekkoatletycznego im. Jana Larysza w Pszczynie wraz z płytą boiska piłkarskiego,
 • Przebudowa pomieszczeń MOW w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych,
 • Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej,
 • Budowa obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP w Krzyżanowicach,
 • Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A.: Budowa magazynu wyrobów gotowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej i przyłaczami; Budowa budynku myjni wraz z infrastrukturą tehniczną, sieciami i przyłączami na działce nr 20,
 • Budynki mieszkalne dla Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Raciborzu przy ul. Eichendorffa i Kochanowskiego w Raciborzu,
 • Warsztaty Szkolne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich w Raciborzu przy ul. Adamczyka,
 • Sala sportowa w Zabełkowie,
 • Sala sportowa w Marklowicach,
 • Sala sportowa w Pietrowicach Wielkich,
 • Budowa Skate-parku OSiR w Racibórzu,
 • Budowa hali namiotowej do przykrycia kortów tenisowych na terenie OSiR w Raciborzu,
 • Budowa hali sportowej przy ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy,
 • Oddział Górnośląskiego Banku Gospodarczego w Raciborzu,
 • Zakład Przetwórstwa rolno-spożywczego w Kadłubie,
 • Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr I w Raciborzu,
 • Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II w Raciborzu,
 • Modernizacja instalacji c.o w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II w Raciborzu,
 • Budowa Galerii Młyńskiej w Raciborzu,
 • Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy Szpitalu Miejskim w
  Raciborzu,
 • Budowa wielofunkcyjnej Sali sportowej o wymiarach 24x45 m wraz z częścią socjalną i łącznikiem przy ul.Akacjowej 1 w Krzanowicach,
 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie,
 • Adaptacja pomieszczeń dla zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i    Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
 • Budowa nowej siedziby Nadleśnictwa Rudziniec.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w solectwie Grabówka w Gminie Lubomia (zakres objęty naszym nadzorem: instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacja wod.-kan., instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej),
 • Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
 • Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni w Raciborzu,
 • Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim,
 • Budowa galerii handlowej "Quick Park" w Mysłowicach,
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "A" i "B" wraz z infrastrukturą towarzyszącą TBS przy ul. Przejazdowej w Raciborzu,
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

   

W trakcie realizacji są m.in.:


1. obiekty służby zdrowia:

 • Modernizacja infrastruktury dostarczania tlenu medycznego w szpitalach jednoimiennych,
 • Wykonanie Instrukcji Operacyjnej, Planu Ratowniczego lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu oraz Koncepcji przebudowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu,
 • Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu,
 • Realizacja planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach.
2. obiekty związane z ochroną środowiska:

3. obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską:

 • Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej budynku kościoła pw. WNMP w Raciborzu.

4. pozostałe:

 • Kompleksowa termomodernizacja ZSP w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
 • Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach,
 • Budowa budynku mieszlnego "B" wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu,
 • Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich.

   

 


Obiekty ochrony środowiska

     
       Zadania zrealizowane:



 • Stacje Uzdatniania Wody


Stacja uzadtniania wody w Raciborzu
Stacja uzadtniania wody w Raciborzu
Stacja uzadtniania wody w Zgorzelcu
Stacja uzadtniania wody w Zgorzelcu




 • Ujęcie wody Strzybnik k. Raciborza


Ujęcie wody Strzybnik
Ujęcie wody Strzybnik
Ujęcie wody Strzybnik
Ujęcie wody Strzybnik




 • Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu

 


Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu
Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu
Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu
Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu
Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu
Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu




 • Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie


Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie
Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie
Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie
Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie
Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie
Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie




 • Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu


Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu
Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu
Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu
Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu
Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu
Oczyszczalnia ścieków w Zwardoniu


 • Pompownie wody w Lubomii


Pompownie wody w Lubomii
Pompownie wody w Lubomii
Pompownie wody w Lubomii
Pompownie wody w Lubomii
Pompownie wody w Lubomii
Pompownie wody w Lubomii


 • Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach


Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach
Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach
Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach
Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach


 • Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Ożarowice


Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach
Oczyszczalnia ścieków w Ożarowicach



Obiekty służby zdrowia




      Zadania zrealizowane:


 • Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu


Szpital Rejonowy w Raciborzu
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Blok opreacyjny w Raciborzu
Blok opreacyjny w Raciborzu
Blok operacyjny w Raciborzu
Blok operacyjny w Raciborzu
Blok operacyjny w Raciborzu
Blok operacyjny w Raciborzu
Lądowisko dla helikopterów w Raciborzu
Lądowisko dla helikopterów w Raciborzu




 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju


Blok operacyjny w Jastrzębiu Zdrój
Blok operacyjny w Jastrzębiu Zdrój
Blok operacyjny w Jastrzębiu Zdrój
Blok operacyjny w Jastrzębiu Zdrój




 • Ośrodek Zdrowia w Kuźni Raciborskiej


Ośodek zdrowia w Kuźnia Rac.
Ośodek zdrowia w Kuźnia Rac.
Ośodek zdrowia w Kuźnia Rac.
Ośodek zdrowia w Kuźnia Rac.




 • Raciborskie Centrum Medyczne w Raciborzu


Oddział kardiologiczny w RCM
Oddział kardiologiczny w RCM
Pracownia zabiegowa w RCM
Pracownia zabiegowa w RCM
OIOM w RCM
OIOM w RCM




 • Szpital Miejski Murcki w Katowicach


Budynek Oddziału Neurologii
Budynek Oddziału Neurologii
Budynek Oddziału Neurologii
Budynek Oddziału Neurologii
Oddział Neurologii Szpitala
Oddział Neurologii Szpitala



 • Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zawierciu


SOR w Zawierciu
SOR w Zawierciu
SOR w Zawierciu
SOR w Zawierciu
SOR w Zawierciu
SOR w Zawierciu


 • Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich


CLO Siemianowice Śl.
CLO Siemianowice Śl.
 

W trakcie realizacji:


 • Modernizacja infrastruktury dostarczania tlenu medycznego w szpitalach jednoimiennych - Szpital w Raciborzu








Remonty zabytków

     

       Zadania zrealizowane:


Pałacyk myśliwski w Raciborzu
Pałacyk myśliwski w Raciborzu
Pałacyk myśliwski w Raciborzu
Pałacyk myśliwski w Raciborzu
Ośrodek zdrowia w Rudach
Ośrodek zdrowia w Rudach
Ośrodek zdrowia w Rudach
Ośrodek zdrowia w Rudach
Budynek Basztowa 6 w Raciborzu
Budynek Basztowa 6 w Raciborzu
Budynek Basztowa 6 w Raciborzu
Budynek Basztowa 6 w Raciborzu


 • Zamek Piastowski w Raciborzu


Zamek Piastowski w Raciborzu
Zamek Piastowski w Raciborzu
Zamek Piastowski w Raciborzu
Zamek Piastowski w Raciborzu
Zamek Piastowski w Raciborzu
Zamek Piastowski w Raciborzu


 • Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba w Raciborzu


Kościół p.w. św. Jauba w Raciborzu
Kościół p.w. św. Jauba w Raciborzu
Kościół p.w. św. Jauba w Raciborzu
Kościół p.w. św. Jauba w Raciborzu
Kościół p.w. św. Jauba w Raciborzu
Kościół p.w. św. Jauba w Raciborzu


 • Parkingi, mała architektura, zaplecze sanitarne i punkt informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach


Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach
Parking w Rudach




Obiekty sportowe i dydaktyczne



      Zadania zrealizowane:


Sala gimnastyczna w Pietrowicach Wlk.
Sala gimnastyczna w Pietrowicach Wlk.
Sala gimnastyczna w Pietrowicach Wlk.
Sala gimnastyczna w Pietrowicach Wlk.
Hala namiotowa OSiR w Raciborzu
Hala namiotowa OSiR w Raciborzu
Hala namiotowa OSiR w Raciborzu
Hala namiotowa OSiR w Raciborzu
Plac zabaw w Krzanowicach
Plac zabaw w Krzanowicach
Plac zabaw w Krzanowicach
Plac zabaw w Krzanowicach
Skate-Park w Raciborzu
Skate-Park w Raciborzu
Skate-Park w Raciborzu
Skate-Park w Raciborzu
Kompleks lekkoatletyczny przy ZSOMS w Raciborzu
Kompleks lekkoatletyczny przy ZSOMS w Raciborzu
Kompleks lekkoatletyczny przy ZSOMS w Raciborzu
Kompleks lekkoatletyczny przy ZSOMS w Raciborzu


 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie



 • Budowa hali sportowej przy ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy.


Hala sportowa w Rudach
Hala sportowa w Rudach
Hala sportowa w Rudach
Hala sportowa w Rudach
Hala sportowa w Rudach
Hala sportowa w Rudach


 • Sala gimnastyczna w Krzanowicach


Sala gimnastyczna w Krzanowicach
Sala gimnastyczna w Krzanowicach
Sala gimnastyczna w Krzanowicach
Sala gimnastyczna w Krzanowicach


 • Kryta pływalnia w Raciborzu


Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz
Pływalnia Racibórz

 • Basen MOSiR w Wodzisławiu Śląskim


Basen Wodzisław Śl.
Basen Wodzisław Śl.
Basen Wodzisław Śl.
Basen Wodzisław Śl.



Pozostałe obiekty


    Zadania zrealizowane:

 • Galeria handlowa Quick Park Mysłowice


Galeria handlowa Mysłowice
Galeria handlowa Mysłowice

Galeria handlowa Mysłowice
Galeria handlowa Mysłowice

Galeria handlowa Mysłowice
Galeria handlowa Mysłowice
 
 • Dom Zakonny w Pietrowicach Wielkich




 • Rozbudowa odcinka drogi powiatowej w Kornicach




 • Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A.:
  Budowa magazynu wyrobów gotowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej i przyłączami.
  Budowa budynku myjni wraz z infrastrukturą techniczną, sieciami i przyłączami.


 
 • Budynki mieszkalne RTBS w Rciborzu na ul. Łąkowej


 
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie


 
 • Galeria Młyńska w Raciborzu


Galeria Młyńska w Raciborzu
Galeria Młyńska w Raciborzu
Galeria Młyńska w Raciborzu
Galeria Młyńska w Raciborzu
Galeria Młyńska w Raciborzu
Galeria Młyńska w Raciborzu
TBS w Raciborzu
TBS w Raciborzu
 
 • Budynek RTBS przy ul. Przejazdowej w Raciborzu


Budynek wielorodzinny TBS przy ul. Przejazdowej w Raciborzu
Budynek wielorodzinny TBS przy ul. Przejazdowej w Raciborzu


 • Siedziba Nadleśnictwa Rudziniec


Nadleśnictwo Rudziniec
Nadleśnictwo Rudziniec
Nadleśnictwo Rudziniec
Nadleśnictwo Rudziniec
Nadleśnictwo Rudziniec
Nadleśnictwo Rudziniec

 

 • Świetlica wiejska w sołectwie Grabówka w Gminie Lubomia



Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Świetlica w Grabówce
Hosting Go3.pl Strona główna/ Oferta/ Realizacje/ Przetargi/ Kontakt
Oferta Realizacje Przetargi Kontakt Strona główna Napisz do nas