RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu Strona g��wna
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
Menu

Raciborskie Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Lecznicza 7
NIP 639-000-18-83

tel. 0 32 415 20 43
tel./fax 0 32 415 36 45

e-mail:
rpi@rpi.com.pl

Firma prowadzi również działalność handlową w branży instalacyjnej - Sklep Specjalistyczny ECODOM mający w swej ofercie pełen asortyment grzejników firmy KORADO, armatury sanitarnej firm KOŁO, CERSANIT, baterii łazienkowych KFA, ORAS, piecy c.o i łazienkowych firm VAILLANT oraz JUNKERS, wodomierzy, kształtek i rur miedzianych oraz z polipropylenu.


-----------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NIEOGRANICZONY
 o szacunkowej wartośći poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8

"PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA  WYCHOWAWCZEGO W KUŹNI  RACIBORSKIEJ DLA  POTRZEB  WYCHOWAWCZO-ADMINISTRACYJNYCH"

Ogłoszenie pobierz
SIWZ  pobierz
Załącznik nr 1 - formularz oferty pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie pobierz
Załącznik nr 3 - wykaz osób pobierz
Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych pobierz
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia pobierz
Załącznik nr 7 - wzór umowy pobierz
Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
- część budowlana pobierz
- część sanitarna pobierz 
- część elektryczna pobierz
- przedmiary pobierz
- specyfikacje techniczne pobierz
Załącznik nr 9 - jednolity dokument zamówienia pobierz
Załącznik nr 10 - istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo pobierz
Zmiana terminu składania ofert pobierz
Karty pomieszczeń  pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 1 pobierz
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz


PRZETARG NIEOGRANICZONY
 o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8

„Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

dla niesłyszących i słabosłyszących  w Raciborzu – szkoła oraz

Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

dla niesłyszących  i słabosłyszących w Raciborzu – internat”1. Ogłoszenie
- pobierz
2. SIWZ - pobierz
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz
5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób - pobierz
6. Załącznik nr 4 - Wykaz robót - pobierz
7. Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wykluczeniu - pobierz
9. Załącznik nr 7 - Umowa - pobierz
10. Załącznik nr 8 - PFU Szkoła - pobierz
11. Załącznik nr 9 - PFU Internat - pobierz
12. Załącznik nr 10 - Jednolity dokument zamówienia - pobierz
13. Załącznik nr 11 - Wzór - pobierz
14. Informacja z otwarcia ofert - pobierz  
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz


-----------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NIEOGRANICZONY
 o szacunkowej wartośći poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8

II postępowanie

"PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA  WYCHOWAWCZEGO W KUŹNI  RACIBORSKIEJ DLA  POTRZEB  WYCHOWAWCZO-ADMINISTRACYJNYCH"

1. Ogłoszenie -
pobierz
2. SIWZ - pobierz
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - pobierz
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz
5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia - pobierz
6. Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych - pobierz
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
9. Załącznik nr 7 - Wzór umowy - pobierz
10. Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa
- część budowlana -
pobierz
- część sanitarna - pobierz
- część elektryczna - pobierz
- przedmiary - pobierz
- specyfikacje techniczne - pobierz
- karty pomieszczeń - pobierz
11. Załącznik nr 9 - Jednolity dokument zamówienia - pobierz
12. Załącznik nr 10 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - pobierz
13. Załącznik nr 1a - Do formularza oferty-wzór zobowiązania - pobierz   
14. Informacja z otwarcia ofert -  pobierz  
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  pobierz

Hosting Go3.pl Strona główna/ Oferta/ Realizacje/ Przetargi/ Kontakt
Oferta Realizacje Przetargi Kontakt Strona główna Napisz do nas