RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu Strona g��wna
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
Menu

Raciborskie Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Lecznicza 7
NIP 639-000-18-83

tel. 0 32 415 20 43
tel./fax 0 32 415 36 45

e-mail:
rpi@rpi.com.pl

Firma prowadzi również działalność handlową w branży instalacyjnej - Sklep Specjalistyczny ECODOM mający w swej ofercie pełen asortyment grzejników firmy KORADO, armatury sanitarnej firm KOŁO, CERSANIT, baterii łazienkowych KFA, ORAS, piecy c.o i łazienkowych firm VAILLANT oraz JUNKERS, wodomierzy, kształtek i rur miedzianych oraz z polipropylenu.


Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. Przebudowa chodnika i budowa ogrodzenia boiska przy budynku Szkoły Podstawowej w SOSWNiS w Raciborzu
Postępowanie przeprowadzane jest w trybie regulaminowym, zgodnie z regulaminem wewnętrznym SOSWNiS przewidzianym dla zamówień o wartości poniżej 30000 euro

  Termin składania ofert :   25.11.2020r. godz. 10:00


1.     
Zaproszenie ofertowe - pobierz

2.     
Formularz oferty - pobierz

3.     
Projekt umowy - pobierz

4.     
Przedmiar- pobierz
5.      Informacja z otwarcia ofert -
pobierz
 
6.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
pobierz

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8

"Dostosowanie budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej" w ramach zadania pn. "Przystosowanie dla niepeółnosprawnych budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu"

oraz

" Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania pn. "Przystosowanie do niepełnosprawnych budynku Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu".

Nr sprawy : ZP/4/20
Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety ( części)

1. Ogłoszenie -  pobierz 
2.  SIWZ wraz z załącznikami - pobierz 
3. Ekspertyza techniczna  Pakiet nr 1 załącznik nr 8 -  pobierz 
4. Ekspertyza techniczna  Pakiet nr 2 załacznik nr 8 -  pobierz 
5. Postanowienia Pakiet nr 1 i 2 - pobierz  
6. Informacja z otwarcia ofert - pobierz
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pakiet nr 1 - pobierz
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 2 - pobierz  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG  NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8  w formule zaprojektuj wybuduj.

"Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących
i słabosłyszących w Raciborzu - internat"  - ZP/3/2020


1. Ogłoszenie pobierz

2. SIWZ  pobierz 
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  pobierz 
4. Załacznik nr 2 - Oświadczenie  pobierz 
5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób  pobierz
6. Załacznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych  pobierz 
7. Załacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz 
8. Załacznik nr 6 - Oświadczenie o wykluczeniu  pobierz 
9. Załacznik nr 7 - proponowane istotne postanowienia umowy  pobierz 
10. Załacznik nr 8 - Program funkcjonalno- użytkowy  pobierz 
11. Załącznik nr 9 - zobowiązanie podmiotu (wzór)  pobierz
12. Informacja z otwarcia ofert - pobierz
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG  NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8

Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
oraz
Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym.

Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety (części).
Nr sprawy ZP/2/2020  -    26.05.2020r

1. Ogłoszenie  pobierz 
2. SIWZ  pobierz 
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  pobierz 
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie  pobierz 
5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób pobierz
6. Załacznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych  pobierz 
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  pobierz 
8. Załacznik nr 6  - Oświadczenie o wykluczeniu  pobierz 
9. Załacznik nr 7 - wzór umowy - Pakiet nr 1  pobierz 
10. Załącznik nr 7 - wzór umowy - Pakiet nr 2  pobierz 
11. Załączniki nr 8-10 - Dokumentacja techniczna - Pakiet nr 1  pobierz
12. Załączniki nr 8-10 - Dokumentacja techniczna - Pakiet nr 2  pobierz
13. Załacznik nr 11 - zobowiązanie podmiotu  pobierz
14. Pytania i odpowiedzi - 1 pobierz
15. Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz
16. Informacja z otwarcia ofert - pobierz
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1 pobierz
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 2 pobierz

Hosting Go3.pl Strona główna/ Oferta/ Realizacje/ Przetargi/ Kontakt
Oferta Realizacje Przetargi Kontakt Strona główna Napisz do nas