RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
RPI sp. z o.o. w Raciborzu Strona g��wna
RPI sp. z o.o. w Raciborzu
Menu

Raciborskie Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Lecznicza 7
NIP 639-000-18-83

tel. 0 32 415 20 43
tel./fax 0 32 415 36 45

e-mail:
rpi@rpi.com.pl

Firma prowadzi również działalność handlową w branży instalacyjnej - Sklep Specjalistyczny ECODOM mający w swej ofercie pełen asortyment grzejników firmy KORADO, armatury sanitarnej firm KOŁO, CERSANIT, baterii łazienkowych KFA, ORAS, piecy c.o i łazienkowych firm VAILLANT oraz JUNKERS, wodomierzy, kształtek i rur miedzianych oraz z polipropylenu.

RPI sp. z o.o. w Raciborzu

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. w Raciborzu jest firmą specjalizującą się w prowadzeniu inwestycji w zakresie nadzoru budowlanego, zastępstwa inwestycyjnego, menadżera projektu oraz Inżyniera Kontraktu w ramach FIDIC lub podobnych przepisów.

Siedziba firmy mieści się w budynku zabytkowym w centrum Raciborza. Przedsiębiorstwo posiada stabilną sytuację finansową, wystarczające środki obrotowe do prowadzenia swej działalności a także majątek trwały. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS w Gliwicach pod nr KRS 0000027572. Kapitał zakładowy wynosi 59.100,00.

Od 1991r. jesteśmy członkiem Raciborskiej Izby Gospodarczej.

RPI sp. z o.o. w Raciborzu

Zatrudniamy odpowiednio wyszkoloną kadrę inżynieryjno-techniczną, posiadającą wszelkie uprawnienia związane z prowadzoną działalnością. Kadra ta zrzeszona jest w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Ponadto przy obsłudze inwestorskiej realizowanych inwestycji współpracujemy z wieloma firmami.

Nasi pracownicy biorą aktywny udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych, co przyczynia się do pogłębiania ich wiedzy inżynieryjnej, a co za tym idzie do ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych przez Nas usług.

RPI sp. z o.o. w RaciborzuRaciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. jest laureatem IV edycji konkursu LIDER EKO-INWESTYCJI pod patronatem   Ministra Rozwoju Regionalnego w kategorii Wykonawca za współrealizację projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu". Statuetka wręczona została na uroczystej gali podczas 37. Konferencji Beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2010 roku w Toruniu.
Warto przy tej okazji pokreślić, iż w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" zrealizowano nastepujące zadania:
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu",
"Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik",
"Modernizacja SUW Gamowska, budowa hydroforni i zabudowa urządzeń podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej".
Zadania realizowane były w terminie od 09.2005 do 11.2009 roku. Realizacja odbywała się zgodnie z procedurami FIDIC (żółta oraz czerwona książka), a projekt miał wartość 32 mln EUR.

 

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. otrzymało statuetkę za pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU odnośnie Inwestycji: "MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘCINIE" realizowanej w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
Statuetkę wręczono podczas mającej miejsce w dniu 29 października 2010 roku Konferencji Prasowej w Cięcinie, związanej z uroczystym otwarciem Oczyszczalni ścieków w Cięcinie. Organizatorem uroczystości byli: Urząd Gminy Węgierska Górka, Beskid Ekosystem sp. z o.o. w Cięcinie oraz Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.
Kontrakt pt. "Modernizacja oczyszczalni ściekow w Cięcinie" realizowany był w terminie od 03.2007 do 12.2010 roku. Realizacja odbywała się zgodnie z procedurami FIDIC, a Kontrakt miał wartość 11 651 020,00 zł netto.
W ramach kompleksowej modernizacji oczyszczalni zamontowano nowoczesne dmuchawy, mieszadła i pompy o znikomej emisji hałasu. System automatycznego nadzoru i sterowania pracą oczyszczalni pozwala na utrzymanie właściwego reżimu technologicznego, zapobiegającego powstawaniu uciążliwych zapachów. Oczyszczalnia ścieków w Cięcinie składa się z części mechanicznej, biologicznej i osadowej.

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. jest laureatem III edycji konkursu FILAR ZIEMI RACIBORSKIEJ. Nagroda stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć podmiotów zasłużonych dla szeroko rozumianego społecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i Powiatu Raciborskiego. Nagroda ma charakter honorowy i wręczona została w postaci statuetki podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Raciborzu w dniu 26 maja 2011 roku. Za organizację przyznawania Nagrody odpowiadają: Raciborska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Racibórz oraz Starosta Powiatu Raciborskiego.
Hosting Go3.pl Strona główna/ Oferta/ Realizacje/ Przetargi/ Kontakt
Oferta Realizacje Przetargi Kontakt Strona główna Napisz do nas